GY.I.K. (FAQ)

Válaszok a leggyakrabban előforduló kérdésekre:

1. Milyen eséllyel lehet Fulbright ösztöndíjra pályázni, mekkora a túljelentkezés?

A pályázók száma és a rendelkezésre álló pénzügyi keret évről évre változhat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a diák pályázók kb. 15-20 százaléka, a kutatói és oktatói pályázók kb. 20-25 százaléka kaphat ösztöndíjat az adott év pályázóinak számától függően.  

A pályázók száma és a rendelkezésre álló pénzügyi keret évről évre változhat. Az elmúlt években a diák pályázók 15-20 százaléka, a kutatói és oktatói pályázók 20-25 százaléka kapott ösztöndíjat. Az ösztöndíjak száma a 2022-2023. tanévben rendelkezésre álló amerikai és magyar kormánytámogatás mértékétől függ. Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt időszakban évente 25-30 magyar résztvevője volt a programnak.  

2. Lehet-e a Fulbright ösztöndíjjal egyidejűleg más ösztöndíjra jelentkezni?

Igen, de ezek eredményéről tájékoztatni kell a Fulbright Bizottságot.

3. A Fulbright Program 20.000 dollár erejéig támogatja a tandíjat, ám sok egyetemen a tandíj meghaladja ezt az összeget. Milyen kiegészítő lehetőségek vannak?

A Fulbright Bizottság és az Institute of International Education közvetítésével végzett, személyre szabott felvételi eljárások eredményeként ösztöndíjasaink számára az egyetemek jelentős tandíj kedvezményt tudnak nyújtani, kiegészítve a Fulbright Program által biztosított támogatást.

4. Ha elnyerem a Fulbright ösztöndíjat, el lehet-e halasztani későbbi tanévre?

Nem.

5. Lehet-e angol nyelvtanulás céljából pályázni Fulbright ösztöndíjra?

Nem. 

6. Lehet-e több kategóriában/tudományterületen egyidejűleg pályázni?

 Igen, ha a pályázó minden követelménynek megfelel és pályázati anyagát minden kategóriában/tudományterületen hiánytalanul beadja. A pályázati követelmények és pályázati anyagok azonban kategóriánként változnak.

7. Annak, aki korábban már pályázott, de nem kapott ösztöndíjat, érdemes-e újra próbálkoznia?

Igen, de új pályázatot kell beadnia.

8. Pályázhat-e korábbi Fulbright ösztöndíjas?

Igen, de a Fulbright Program elsősorban azokat a pályázókat részesíti előnyben, akik még nem tartózkodtak huzamosabb ideig az Egyesült Államokban, illetve még nem voltak Fulbright ösztöndíjasok.

9. Az Amerikai Egyesült Államokban szereztem meg a diplomámat. Pályázhatok-e Fulbright ösztöndíjra?

Nem pályázhatnak ösztöndíjra, akik a pályázat beadási határidejétől számított öt éven belül az Amerikai Egyesült Államokban szereztek diplomát. 

10. Amerikai intézményben már megkezdett tanulmányok és kutatások folytatását a Fulbright Program támogatja?

Nem.

11. Pályázhatok Fulbright ösztöndíjra, ha a házastársam amerikai állampolgár?

Nem. Amerikai állampolgárok házastársa, illetve olyan személy, aki bevándorlási vagy letelepedési engedélyért (zöld kártya) folyamodott az Amerikai Egyesült Államokban, vagy ezek valamelyikét már meg is szerezte, nem pályázhat Fulbright ösztöndíjra.

12. Melyek az elbírálás szempontjai?

Figyelembe vesszük a szakmai felkészültséget, a munkaterv színvonalát és megvalósíthatóságát, a program várható hosszú távú eredményességét és hatásait, az angol nyelvtudást, az ajánlóleveleket, az amerikai tartózkodás indokoltságát. A formai követelmények maradéktalan betartása előfeltétel. 

13. Oktatói és kutatói kategóriában meghívólevél szükséges. Mit tartalmazzon a meghívólevél?

A hivatalos meghívólevelet a kiválasztott amerikai intézmény tanszékvezetője, vagy más felelős vezetője írhatja. A levélnek tartalmaznia kell, hogy milyen tevékenységre, milyen időtartamra hívják meg a pályázót, meg kell neveznie leendő szakmai partnerét (címét, telefonszámát, e-mail címét), és a fogadóintézmény által biztosított munkafeltételeket.

14. A posztgraduális hallgatói kategóriában előnyt jelent-e, ha a pályázónak az adott területen van szakmai gyakorlata?

Igen.

15. Igazolható-e az angol nyelvtudás a TOEFL teszten kívül más nyelvvizsga eredménnyel?

Az oktatói és kutatói kategóriákban igen. A posztgraduális hallgatói jelentkezés esetén a TOEFL IBT vagy TOEFL ITP vagy az IELTS nyelvvizsga alapvető követelmény. 
Ld. www.fulbright.hu/palyazati-anyag

16. Hogyan kell letenni a TOEFL, GRE General , GMAT vizsgákat?

A TOEFL (www.toefl.org), GRE General (www.gre.org) és a GMAT (www.mba.com) tesztekre a vizsgák saját hivatalos honlapján keresztül kell bejelentkezni. A tesztekkel kapcsolatos kérdésekben a Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központok adnak részletes felvilágosítást.

A vizsgahelyek korlátozott számára való tekintettel célszerű minél korábban bejelentkezni a vizsgákra. 

17. Az ösztöndíjast elkísérhetik-e családtagjai?

Igen. A kísérő családtagok nevét már a pályázati anyagban fel kell tüntetni (ez a
szándék az ösztöndíjak odaítélésében nem játszik szerepet). A családtagokért az amerikai
tartózkodás időtartama alatt anyagilag és minden egyéb vonatkozásban (beleértve a
kiutazást és a biztosítást is) az ösztöndíjas a felelős.

18. Milyen vízumot kap a Fulbright ösztöndíjas?

A Fulbright ösztöndíjas exchange visitor (J-1) vízumot kap, amely előírja, hogy ösztöndíja befejeztével vissza kell térnie Magyarországra. Nem kaphat bevándorló vízumot, állandó tartózkodási engedélyt, munkavállalásra vagy szakmai gyakorlatra szóló engedélyt, nem lehet vegyes vállalat kihelyezett képviselője (H és L vízumok) addig, amíg visszatérése után legalább két évet Magyarországon nem töltött. Ez nem korlátozza az ösztöndíjast abban, hogy a vízummentességi program keretében (ESTA) vagy másfajta vízummal két éven belül ismét kiutazhasson az Egyesült Államokba vagy bármely más országba.  

További vízuminformáció: www.ustraveldocs.com/hu